Historie

H.C. Jacobsens er et familiedrevet firma, der har rødder langt tilbage i tiden. Et forhold vi er stolte af, da det viser, at firmaet har formået ikke blot at tilpasse sig den teknologiske udvikling, men også de generelle udfordringer der er opstået gennem tiden.

HISTORIEN OM H.C. JACOBSEN A/S

Firmaet blev grundlagt i Silkeborg i 1923 af en pensioneret officer ved navn H.C. Jacobsen, som forudså et stigende behov for gummibånd. Han startede derfor en lille hjemmeproduktion, hvor han opkøbte brugte cykelslanger og klippede dem op til gummibånd. Hjemmeproduktionen blev grundstenen til firmaet: H.C. Jacobsen A/S.

Officeren flyttede i 1926 firmaet til Krusågade i København. Da efterspørgslen var stadig stigende, fik officeren hjælp af skolebørn, om eftermiddagen, til at klippe cykelslangerne op til gummibånd. Det var også omkring denne tid, at den første skæremaskine blev erhvervet og firmaets navn blev ændret til H.C. Jacobsen & Co. Gummislangerne blev nu købt hos Gummifabrikken Schønning & Arvé i København.

I de følgende år voksede firmaet stille og roligt, og blev i 1934 overtaget af en tidligere ansat ved navn H.P.C. Sengebusch. Samtidig skiftede firmaet leverandør, og gummislangerne blev nu hovedsageligt indkøbt fra Gummivarefabrikken ”Jylland” i Horsens.

H.P.C. Sengebusch dør i 1969, hvorefter firmaet videreføres af Lars Jensen, en tidligere medarbejder. Gummislangerne blev på dette tidspunkt leveret fra Codan Gummi i Køge. Da Codan Gummi ændrer strategi, overtager Lars Jensen både skæremaskiner og kundedatabase herfra. Den stigende omsætning og efterspørgsel bevirker, at firmaet i starten af 1970’erne så småt begynder at importere gummislanger fra England.

Da Lars Jensen i 1975, på grund af sygdom, ikke længere kunne varetage driften, begyndte han at lede efter nogle til at videreføre firmaet, og det fandt han - igen internt. Firmaet havde en deltids bogholder ansat, ved navn Arne Petersen. Denne arbejdede ligeledes deltid hos firmaet H.A. Schønwandt, der på dette tidspunkt primært var agenturvirksomhed indenfor tekstilmaskiner. Arne Petersen foreslog H.A. Schønwandts søn, Detlev Schønwandt, samt den daglige leder af H.A. Schønwandt, Sigurd Grønvold, at de 3 sammen kunne købe H.C. Jacobsen & Co. Det skete i 1975, og samtidig ændrede de 3 nye ejere firmaet til et I/S selskab under navnet H.C. Jacobsen & Co. Eftf. I/S.

For at stå stærkere i konkurrencen begyndte firmaet i 1980 at importere gummislanger fra Fjernøsten. Arne Petersen stoppede i firmaet i 1982 og solgte sin andel til de to andre ejere. I 1984 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, og navnet blev nu ændret til Schønwandt & Grønvold A/S - med H.C. Jacobsen & Co. Eftf. som binavn.

 

I 1995 døde Schønwandt og hans aktier blev solgt til Ole Bloch-Jørgensen, der havde arbejdet i firmaet siden 1988. I 1998 gik Sigurd Grønvold på pension, og også hans aktier blev overtaget af Ole Bloch-Jørgensen, som derved var eneejer af firmaet. Firmaets navn blev i 1998 ændret tilbage til H.C. Jacobsen & Co. Eftf. A/S, som var det kendte navn udadtil og blandt kunderne.

I 2006 solgte Ole Bloch-Jørgensen alle aktierne til BEA Holding ApS, som er ejet af Bjarni Andersen. Bjarni Andersen har været ansat i H.C. Jacobsen A/S siden 1997, hvor han har fungeret som salgschef. I samme forbindelse ændre firmaet igen navn til det nuværende H.C. Jacobsen A/S. I marts 2007 flyttede firmaet til de nuværende lokaler i Ganløse, hvor der er plads til at firmaet med tiden kan udvide yderligere.

Udover gummibånd sælges i dag også emballagegarner og snor - heriblandt murersnor. Disse produkter kom med i sortimentet i 1996, da H.C. Jacobsen A/S købte firmet Hans Beck Eftf. A/S. Siden 1996 har H.C. Jacobsen A/S yderligere udvidet sortimentet med bl.a. pakketape, logotape og strækfilm.

HISTORIEN OM HANS BECK EFTF. A/S

Hans Beck Eftf. ApS blev grundlagt i 1925 af grosserer Hans Beck. I 1926 flyttede firmaet til nyindrettede kontor- og lagerlokaler i Bredgade i København.
I starten var Hans Beck ApS et rent engrosfirma indenfor sejlgarn, men med tiden blev salget af specialgarner til fødevareindustrien samt emballagegarner til industri- og handelsvirksomheder, en større del af forretningen. På grund af 2. verdenskrig stoppede importen af færdigvarer og råvarer fra udlandet, og varer fremstillet af dansk hør, celluld og til sidst især papir, udgjorde det nødvendige fundament i en svær tid. Efter 2. verdenskrig genoptog Hans Beck ApS importen, og firmaet vendte tilbage til mere normale tilstande.

I 1962 overtog sønnen Flemming Beck firmaet fra sin far. En række opkøb og sammenlægninger prægede branchen i en årrække og i slutningen af 1970’erne overtog Hans Beck ApS virksomheden Aksel Andersen. Med overtagelsen af Aksel Andersen udvidede Hans Beck ApS forretningen til også at omfatte tøjsnor og garner til isenkræmmere. Aksel Andersens varer var kendt under navnet AXA.

I 1996 ville Flemming Beck drosle lidt ned på grund af sin alder, og solgte derfor hovedparten af sit firma til H.C. Jacobsen & Co. Eftf. A/S. Firmaet skiftede i denne forbindelse navn til Hans Beck Eftf. A/S., og flyttede sine aktiviteter til lokalerne på Birkedommervej, hvor H.C. Jacobsen & Co. Eftf. A/S på daværende tidspunkt havde domicil.